top of page

Startpakke - salgsvilkår

Vi vet at det er tøft å starte bedrift i Norge. Av alle bedrifter som blir registrert, er det bare 1/3 som fortsatt er i drift etter 5 år. Mye av dette skyldes dyre og dårlige innkjøp! Vår forretningsidé baserer seg på å kunne tilby en komplett grafisk profil til deg og ditt nystartede firma til en pris og kvalitet som vi nesten er alene om å tilby på markedet. Prøv oss i dag, og se selv!

 

 

 

 

Avtalen

Denne avtale gjelder bruk av tjenester og produkter levert av Fonnatrykk (Løyning Consult). Avtalen er underlagt vilkårene for tjenesten, inkludert ansvarsbegrensning og det gis ingen garanti om feilfri drift (gjelder webløsning, domene og e-post). Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøpers brudd på en eller flere av betingelsene i denne avtalen kan føre til umiddelbar utestengelse fra tjenesten eller oppsigelse fra Selgers side (gjelder nettløsning, domene og e-post). Disse betingelsene, priser og øvrige vilkår i avtalen kan endres på et senere tidspunkt.

 

Priser
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, informeres om i ordrebekreftelsen. Årsprisen for nettsiden kommer som separert faktura. Arbeid utover det som er inkludert i startpakken vil kunne medføre tilleggsfakturering på kr 495,- per time. Vi fakturerer per påbegynte 15 minutt. Alle priser er oppgitt eksklusive MVA.

 

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, sendes det en ordrebekreftelse på e-post til kjøperen og prosessen er i gang. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

 

Betaling

All fakturering vil foregå gjennom tredjepart, forfall 10 dager er standard dersom annet ikke er avtalt. Dersom kjøper unnlater å betale, vil ikke Selger starte prosessen med levering av nettsideløsning. Ved for sen betaling vil også saken bli oversendt til inkasso. Alle kunder blir kredittsjekket, og dersom det ikke innvilges kreditt, vil vi kreve betaling tidligere i produksjonsforløpet. Dette for å minimere tap, slik at vi kan holde prisene våre lave.

 

Levering
De varer som krever levering vil bli sendt Kjøper med Bring. Vi sender varer med Bedriftspakke Dør-Dør.

Dette er inkludert i totalprisen dersom ikke annet er avtalt. Merk deg at Bring fra og med tar betalt for annen gangs levering og innlevering på postkontor dersom det ikke er folk til stede på mottakeradresse. Dette blir vi fakturert for. Dermed vil vi fakturere ekstra kostnader som påløpet etter første gangs utlevering dersom ingen er tilstede og kan motta pakken.

Det vil bli sendt sms/e-post før pakken blir transportert ut til deres mottakeradresse.

 

Angrerett
Dersom kunden angrer kjøpet vil Selger kun fakturere for det arbeid som er gjort helt frem til kansellering av ordren. Merk også at ved bestilling vil vi normalt starte arbeidet med ordren. Nettside, domene og e-post har en bindingstid på 12 mnd. Dersom ikke Kjøper ønsker å ha domene og e-post utover disse 12 mnd, må Kjøper informere Selger om dette senest 3 mnd før årets utløp. Bruddgebyr er kr 2500,- på grunn av de utgifter som kommer ved oppstart av ordre som f.eks. reservering av trykketid, serverplass, backupløsning med mer.

 

Reklamasjon ved mangel og forsinkelse
Selger kan ikke garantere feilfri drift av nettside, domene og e-post, men Vest Solution AS og våre underleverandører vil gjøre sitt ytterste for at tjenesten leveres uten mangler eller forsinkelser. Dersom mangel eller forsinkelse ved tjenesten skulle oppstå, må kjøperen umiddelbart gi beskjed om dette ved å kontakte oss på mail post@fonnatrykk.no.

Forsinkelser kan forekomme, kunde vil da bli informert om dette.

 

 

 

Produktene

For startpakken mini gjelder følgende produkter under:

  • Logoutvikling

  • Visittkort (250 stk)

  • Konvolutter (250 stk)

  • Brevark (500 stk)

For startpakken standard gjelder alle produkter nevnt under:

Logoutvikling

Inkluderer et utkast og inntil tre skisserunder. Arbeid utover dette kan medføre merkostnad som er spesifiset over. 

 

Konvolutter

Inkluderer 500 stk C5 konvolutter med eller uten vindu og trykk i fullfarge. Inkludert er én skisserunde. Arbeid utover dette kan medføre merkostnad som er spesifiset over. 

 

Visittkort 

Inkluderer 500 stk visittkort med trykk på én side og trykk i fullfarge. Inkludert er også én skisserunde. Arbeid utover dette kan medføre merkostnad som er spesifisert over. 

 

Etiketter

Inkluderer 200 stk etiketter og trykk i fullfarge. Etikettene er ment for innendørs bruk (tåler ikke kontakt med vann). Inkludert er også én skisserunde. Arbeid utover dette kan medføre merkostnad som er spesifisert over. 

 

Domene og e-post

Er inkludert første år, deretter kr 499,- per år. Inkludert er også oppsett av 5 e-post adresser. Utover dette kr 100,- per adresse.

 

Nettside

Full nettsideløsning er inkludert, og alle de funksjoner som er oppgitt i produktinfo. Arbeid som er inkludert fra selger er tilpasset nettside med tilpasning av designmal i forhold til logo, menyer, oppsett av fem standardsider med tekst og bilder, så fremt kunde sender dette til oss. Arbeid utover dette medfører merkost som oppgitt over.

Kunde kan selv opprette så mange sider og undersider som ønskes på egenhånd.

Applikasjoner og tilleggstjenester som kunde kjøper i administrasjonspanelet for nettsiden blir trekt fra vår forhandlerkonto, og kunde blir videre fakturert for dette (med gebyr på 5 % av kjøpesum, minimum kr 50,-).

Årsavgift/serviceavtale for nettsiden som er kr 2295,- tilkommer på egen faktura. Dette gjelder fra første år.

Serviceavtalen dekker følgende:

  • Fri support

  • Teknisk hjelp på e-post (support@fonnatrykk.no)

  • Fri oppdatering av nettsiden, begrenset til 1/2 time arbeid per mnd

  • Backup og sikkerhetskopiering av nettsiden hvert kvartal

  • Oppdatering av programvare

Title. Double click me.

bottom of page